En Yüksek Maaş Alan Masa Başı İşler Ve Meslekler 

Kariyerinizi planlamak istediğiniz zaman masa başı bir işte çalışmak istiyorsanız eğer büyük bir ihtimalle en yüksek maaş alan masa başı işler ve meslekler nelerdir hepsini büyük bir dikkatle inceliyorsunuzdur. Artık insanların büyük bir çoğunluğu yoğun iş hayatı içinde bulunmak istemiyor. Bunun yerine çalışmalarını kendi ofis ortamında sürdürmek istiyor. Masa başı işlerin büyük bir çoğunluğu oldukça yüksek paralar kazandırır. Bu sayacağımız maaşlar Avrupa ve ABD ülkeleri için geçerli olan masa başı işlerdir.

Yazılım Geliştiricisi

Yazılım geliştirme işiyle ilgilenen kişiler adından da anlaşıldığı gibi yazılım ile ilgilenen kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler yazılım geliştirme ve güncellemesiyle ilgilenen kişilerdir. Yazılım geliştirme uzmanı bir mühendisle, tasarımcılar ile, pazarlama uzmanlarıyla beraber çalışır. Bu kişilerin işlerinin oldukça büyük bir bölümü masa başında geçmektedir.  Bir yazılım geliştirme uzmanı ortalama olarak 114.000 dolar para kazanmaktadır.

Ekonomist

Bu oldukça global olan dünyada ekonomistlerin almış olduğu rol son derece büyüktür. Bu kişilerin çalışmaları ekonomiye yön vermektedir. Bu kişiler oldukça ciddi bir şekilde gündemi ve ekonomi gündemini takip ederler. Ekonomistler verileri toplarlar. Toplamış olduğu bu verileri analiz etmeye başlarlar. Ardından ortaya çıkan ekonomik kaynakların detaylı bir şekilde incelemesini yaparak kaynak, mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımı ile ilgilenen masa başı mesleklerden birisidir. Bir ekonomist oldukça yüksek maaş almaktadır. Ekonomistlerin sahip olduğu ortalama maaş 116.000 dolar kadardır.

Aktüer

Masa başı çalışan ve oldukça yüksek bir maaş alan mesleklerden birisi de aktüerdir. Aktüer geleceğin en önemli meslek grupları arasında ön plana çıkmaktadır. Aktüerler ortaya çıkan herhangi bir olayın ihtimallerini, mali olarak ortaya çıkacak sorunlarını değerlendirmek için matematiksel kabiliyetini bu alanda kullanan kişilerdir. Aktüerler şu görev ve sorumluluklara sahiptirler;

  • Ticaret hızlı bir şekilde ilerlediği zaman yüksek risklerin ortaya çıkmasını engellemek için satım pozisyonlarında riski takip eder.
  • Emekli maaşları ve sosyal yardımların yönetimi konularında danışmanlık hizmeti verir.
  • Sunumlar ve üç aylık raporlar hazırlar.

Aktüerlerin sahip olduğu görev ve sorumluluklar bu şekilde yer almaktadır. Bir aktüer ortalama olarak 117.000 dolar maaşa sahip olmaktadır.

Bilgisayar Mühendisi

Masa başı meslek gruplarından olan bilgisayar mühendislerinin maaşları yıllar içinde oldukça fazla yükselmiştir. Bilgisayar mühendisi kodlar ile ilgilenir ve çok fazla yazılım diline hakimdir. Bilgisayar mühendisi ortalama olarak 119.000 dolar maaşa sahip olmaktadır.

Hâkim

Hâkim masa başı bir iş türüdür. Ancak oldukça yoğun bir iş temposuna sahiptir. Ancak hakimler ortalama olarak 121.000 dolar gibi oldukça yüksek maaşa sahip olurlar. Hâkim ortaya çıkan hukuki sorunları bir çözüme ulaştırmak için çalışmalar yapmaktadır. Mesleğinin getirmiş olduğu haklardan dolayı bazı vatandaşların hak ve özgürlüklerini elinden alabilme yetkisine sahiptirler. Hâkimler mesleklerinde her daim anayasa ile birlikte hareket ederler.

Reklamcılık

Reklamcıların hayatının büyük bir çoğunluğu bilgisayar başında yani masa başında geçmektedir. Bununla beraber oldukça yüksek maaşları vardır. Bir reklamcının sahip olduğu ortalama gelir 96.000 dolar kadardır.

İnsan Kaynakları Yöneticisi

İnsan kaynakları yöneticisi bir şirketin bel kemiği konumundadır. Bu masa başı meslek grubunda yer alan kişiler şirkete yeni personel alımı, iş görüşmesi ve işe alım sürecinin takipçisi olur. Bu kişiler aynı zamanda şirketin düzenini sağlayan kişilerdir. Çünkü bir insan kaynakları yöneticisi iş yeri kuralları ve düzenin oluşması için  gerekli kuralları uygulayan kişilerdir. Bununla beraber insan kaynakları yöneticisi personelin istek ve taleplerine kulak vererek pozitif bir çalışma ortamını oluşturan kişilerden oluşmaktadır. Bir insan kaynakları yöneticisi ortalama olarak 130.000 dolar maaş almaktadır.

Halkla İlişkiler Uzmanı

Halkla ilişkiler uzmanı genel olarak halka açık olan etkinliklere katılım gösterir. Gününü ekiplerini yönetmekle geçirir. Oldukça kârlı bir masa başı iş olan halkla ilişkiler uzmanı ortalama olarak 135.000 dolar maaş almaktadır.

Pazarlama Müdürü

Şirketlerin satışlarını oldukça önemli bir şekilde etkileyen şey hiç kuşkusuz pazarlamadır. Her ofisin de mutlaka bir pazarlama müdürü bulunmaktadır. Bu pazarlama müdürleri masa başı işlerden en yüksek maaşa sahip olan kişilerden oluşmaktadır. Pazarlama müdürleri ortalama olarak 140.000 dolar maaşa sahip olurlar.

CEO

Tüm masa başı işlerden çok daha fazla maaşa sahip olan iş CEO’dur. Bir şirketin lideri elbette CEO’dur. Bir karar alınmadan önce direkt olarak ona danışılır. Kendisinden altta olan yöneticilerin de denetimini CEO yapmaktadır. Bir şirketin sahip olduğu vizyonu gerçekleştirmek için aksiyon alan ve bu vizyona ulaşmak için gerekli çalışmaları yapan kişiler CEO’dur. Vizyona giden yolda her türlü sorumluluğu alırlar. CEO kısaca bir geminin kaptanıdır. Bir CEO şirketin finansal kaynaklarını yöneten kişidir aynı zamanda. Bununla beraber o finansal kaynakları daha fazla geliştirmek için çalışmalar yapar ve daha iyi bir hale getirir. Bir CEO ortalama olarak 160.000 dolar maaşa sahip olmaktadır.

Yorum yapın